تیوال | سید محمد عابدی نسب : خــــــــســــــــتــــــــه ام ... هــمــچــون
S3 : 19:22:26

خــــــــســــــــتــــــــه ام ...هــمــچــون پــیــامــبــری کــه

در کــشــتــی ِ نــجــاتــش

گــوســالــه مــی پــرســتــنــد


پ.ن : جوانیم به سمند ِ شتاب می شد و از پی /// چو گرد در قدم ِ او دویدم و نرسیدماز: بیمار خنده های تو


شعر من آتش پنهان من است
روز و شب شعله کشد بر جانم


۰۹ خرداد ۱۳۹۱
خــــــــســــــــتــــــــه ام ...هــمــچــون پــیــامــبــری کــه

در کــشــتــی ِ نــجــاتــش

گــوســالــه مــی پــرســتــنــد

خیلی ... دیدن ادامه » خیلی خیلی عالی,محشره.مرسی
۱۳ خرداد ۱۳۹۱
@ فرناز خانم نوروزی عزیز ؛ شما خیلی لطف دارید . واقعا ازتون ممنونم که خط خطی های ناچیز منو میخونید و تعریف میکنید
دل منم برا شعرها و انتخاباتون تنگ شده . لطفا بیشتر بنویسید . مرسی
۱۳ خرداد ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید