کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل زهرا تمیزی
S3 : 07:02:19 | com/org
زهرا تمیزی 
ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد  
 
انیمه های ژاپنی - موسیقی - ادبیات کهن و عامه - طبیعت - حیوانات - سنگ - اساطیر - افسانه های پریان 
دیوانه دل است ، پام بر بند چه سود ! 
 
۰۵ دی ۱۳۹۱