تیوال | پروفایل مرتضی حاجی زاده
S3 : 05:29:29
مرتضی حاجی زاده 
مدیریت بازاریابی گردشگری
راهنمای تور 
گردشگری/ سفر / معماری / فرهنگ و تاریخ / گجت ها و تکنولوژی های نوین در زمینه سفر 
 
۱۸ مهر