تیوال | پروفایل رها باصفا
T30:09:19:32
رها باصفا 
باستان شناسی
کارشناسی  
دانشگاه تهران 
مدیرسایت اتحادیه لوازم خانگی 
دوچرخه سواری، کتاب خواندن،فیلم دیدن،خیاطی کردن،موسیقی،ستاره شناسی، تئاتر و... 
خیلی چیزا هست که باید گفت، " به لب هایم مزن قفل خموشی " .... 
تهران / شهر من بلخ و از بلخ دلم می گیرد....  
نمایش‌های ‌تماشا کرده
فهرست + اتاق ورونیکا + خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی . فهرست +
فیلم‌های ‌تماشا کرده
پرویز (هنر و تجربه) + پرویز (هنر و تجربه) + پرندگان (اکران فیلمهای کانون سینما دانشگاه تهران)‎ . خواب زده ها +