تیوال | پروفایل زینب عباسی
T1 : 05:23:47
زینب عباسی 
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی  
 
طراحی پوستر,بازیگری,نقاشی 
http://songwriter.persianblog.ir/ 
بازیگر در گروه تئاتر مفید...عضو گروه کارگردانی در گروه تئاتر پازل(تهران تئاتر)...کمی نویسنده وشاعرونقاش 
تهران / تهران  
نمایش‌های ‌تماشا کرده
به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو + آنتوان و مسافر کوچولو +