آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | ویدیوها | قحطی و بیماری‌های مرگبار در دوران قاجار
S3 : 14:06:37 | com/org
حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال پیش در دوران قاجار بیماری‌ها و قحطی‌های فاجعه‌باری رخ داد که شاید کمتر در تاریخ به آنها پرداخته شده است. در این ویدیو تلاش کرده‌ایم تا با استفاده از نوشته‌ها و سفرنامه‌های گوناگون، برخی از آنها را بازگو کنیم.
۰۶ خرداد ۱۳۹۹