تیوال نمایشگاه ۱۲ پلان آخر
S1 : 10:32:17
  جمعه ۰۱ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: نازنین زادمهر، فاطمه ابراهیمی، یلدا فخیمی، مهرنوش ساوری، آرزو غلامی، غزال وکیلی، زیبا پاکار، مهسا زندوکیلی، بنفشه انیش، عصمت واحدی، مریم صباحی، مهرنوش فرض‌الهی


در عرصه ای که هر فرد نقش خود را در پلان زندگی نقش آفرینی می کند؛ هنرمند پلانهای مختلفی همچون واقعیت، رویا و خیالات را از پیش روی خود می گذراند.

مانقش آفرینان در ذهن خود از هر روایت وداستانی از هر اتفاق وحادثه ای، تصویری می سازیم وتدوینگران ماهری بر نقش های ساخته ذهنمان هستیم.
سانسورچی های بی مانندی که هر چه راخود میخواهیم در تصاویرمان حذف واضافه می کنیم وآنقدر دراین کار ماهر شده ایم که تصاویررا مونتاژبرهم همانند واقعیت نمایان کرده و قطعه ای جدید منطبق بر واقعیت را پس از پروراندن در ذهن بروز می دهیم .
برهرتصویری که می سازیم همچون پلانی از فیلم  است که نمی توان آغاز و پایانی بر آن تداعی کرد مگر آن را به تماشا نشست.
هر زمان که تصویری رابر سطحی با خط و رنگ نقش میزنیم پلانی آخر از رویاها وذهنمان رامنعکس کرده  وهر اثری پلان اخری از روح وذهن ماست
آثارمان گذرگاهی است در میان ذهن ما وچشم مخاطب.
باشد که مقبول افتد....

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

واقع در خیابان کریم‌خان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی 6، پلاک دو واحد 2
تلفن:  ۸۶۰۷۲۶۰۲