تیوال نمایشگاه الف - ب
S1 : 10:50:35
  ۲۹ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: سولماز توحیدلو


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 11
تلفن:  ۰۲۱-۸۸۷۱۱۳۰۵ - ۰۲۱-۸۸۱۰۲۴۲۲