تیوال نمایشگاه الف - ب
T1 : 16:35:14
  جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: سولماز توحیدلو


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 11
تلفن:  ۰۲۱-۸۸۷۱۱۳۰۵ - ۰۲۱-۸۸۱۰۲۴۲۲