تیوال نمایشگاه الف - ب
T1 : 08:04:09
  ۲۹ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: سولماز توحیدلو


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 11
تلفن:  ۰۲۱-۸۸۷۱۱۳۰۵ - ۰۲۱-۸۸۱۰۲۴۲۲