تیوال نمایشگاه آیه‌های نسیان
S1 : 12:09:05
  ۲۵ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: رقیه نجدی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

برای یک نسل از ایرانیان، کودکی در میان بهت و بیداری گذشت. تجربه سالهای انقلاب و خشونت و جنگ، تصاویر و احساسات و ادبیاتی را به آنان تحمیل کرد که قرار نبود بخشی از کودکی باشند. هراسها و تعارضات آن سالها هنوز بر تصمیمات و تمایلات روزانه تاثیر می گذارند. در عین حال ناامنی و عدم ثباتی که یک ملت برای سالها تجربه کرده، عطش و  اشتیاق به زندگی را نیز بارور می کند؛ نیاز به رنگ، طرح و پرواز خیال در این بستر به عرصه می رسد
در اولین نمایشگاه انفرادی خود، رقیه نجدی گذشته ای را به تصویر در می آورد که در آن با میلیونها کودک دیگر سهیم است. با نقاشی تصاویر کودکان به صورت نگاتیو عکس، و با پس زمینه نا آرامی و آلوده به خشونت هنرمند صدای خود را در اعتراض به جنگ و خشونت تحمیل شده، و ادامه تهدید به دشمنی و جنگی مجدد در کشور خود و در منطقه را، به مخاطبان انتقال میدهد
کیفیت وهم آلود این نقاشی ها چون پوششی نامحسوس آنچه که هنرمند به خاطر می آورد را در بر می گیرند. در این لایه های واقعیت و خواب و وهم، ساختاری خاص شکل می گیرد.رنگهای شفاف و زنده در تقابل با دنیای خاکستری که یادآور سالهای جنگ در ایران هستند، و زیبائی عجیب گلهای وحشی یادآور آن هستند که در نهایت طبیعت کنترل شدنی نیست و روح انسان قادر به فائق آمدن بر بسیاری از ناملایمات است
در آیه های نسیان، هنرمند مجموعه ای از تصاویری زیبا را برای بازخوانی گذشته در کنار هم قرار می دهد. هنرمندی که مصمم است با تمام انچه بود و هست و با تمام وجود زندگی کند؛ جسورانه و مصر در انکار سیاهی و نهایتا" پیروز در مقابله با کژی ها


Versus of Oblivion    
Solo painting exhibition of Roghayeh Najdi
Opening at Aaran Gallery on14th April, on view until 1st May

For a whole generation of Iranians, childhood was a passage between bewilderment and awakening. The experience of living through years of revolution and the imposed war, exposed them to images, emotions and vocabulary that was not supposed to be part of their childhood. The fears and conflicts of those years has had its profound effect on every day decisions and desires. At the same time the insecurity that a nation has felt for many years has evoked fundamental human craving for life; for color, patterns, and flight of fancy.
In her first solo exhibition Roghayeh Najdi pictures a past that is shared by millions of other children. By painting Negative images of children, with a backdrop of unrest and inherent violence, she speaks out against imposed war and violence and the ever increasing threats of war and hostility in her home country as well as in the region .

The illusionary quality of what she remembers is a tangible shroud that covers the paintings. In these layers of reality, dream, and illusions a unique formation takes shape. Vivid colors are in contrast with the grey years of life in Iran and the astounding beauty of the wild flowers are a reminder that ultimately nature can’t be restrained and eventually human spirit is capable of overcoming a great number of obstacles.  
The Versus of Oblivion is a collection of wondrous imagery by a young female Iranian artist who is trying to recall all of the past, and today she is determined to live her life to its fullest, despite the past; defiant stand of an artist who is committed to renounce darkness and ultimately to defeat spite.

مکان

خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، شماره 12
تلفن:  ۸۸۸۲۹۸۶