تیوال نمایشگاه دیگر- دیگرگونگى؛ حکایت شیخ صفى و هر چیز گستردنى
T1 : 01:51:51
  جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰نمایش "دیگر- دیگرگونگى؛ حکایت شیخ صفى و هر چیز گستردنى" زیر مجموعه ی پروژه " کیوریتوریال به عبارت دیگر" ۲۲ اردیبهشت ماه در بنیاد لاجوردی افتتاح می شود.
در این نمایشگاه، "فرش" به عنوان چیزى گستردنى در بررسی رشته‌اى از مناسبات اجتماعى و حرفه‌اى در حوزه هنر نقشی مفهومى ایفا مى‌کند. این نمایشگاه پژوهش محور، زمینه‌هاى گوناگونی را در بر می‌گیرد و نگرشی متفاوت به تلفیق‌های هنرمندانه، نهادى و سازمند ارایه مى‌دهد. این رویکرد در دو بخش اصلى - که در ارتباط با یکدیگرند و در گونه‌هاى متفاوت بازنمایى حضور دارند- عملى شده است.  یک بخش شامل برگزیده‌ای از آثار هنرى که در آن‌ها «فرش» و یا هر شکل/مفهوم گستردنى، به چالش کشیده شده، واسازى شده، یا به‌عنوان امکان‌هاى جایگزین بازتولید شده است؛ بخش دیگر شامل بسترى دیدارى، شنیدارى و نوشتارى که از ماده‌هاى پژوهشى، آرشیوى و مستند ترکیب شده است.
فرهاد احرارنیا
بیتا قزل ایاغ
ایرین انَستس و رنه گبرى
سهند حسامیان
ندا رضوى پور
سعید روانبخش
بویه سادات نیا
حسین والامنش
کیوریتور، مدرس و طراح برنامه: فرشته موسوی

 

 

مکان

خیابان استاد نجات الهی، خیابان سپند شرقی، بنیاد لاجوردی
تلفن:  ۸۸۹۲۱۷۴۵