تیوال نمایشگاه نقاشی الهام فاطمی
S1 : 03:39:26
  جمعه ۲۹ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: الهام فاطمی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34
تلفن:  ۲۲۵۴۱۵۸۹