تیوال نمایشگاه نقاشی الهام فاطمی
T1 : 23:00:42
  جمعه ۲۹ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: الهام فاطمی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34
تلفن:  ۲۲۵۴۱۵۸۹