تیوال نمایشگاه فراتر و بالاتر
S1 : 08:51:59
  ۰۱ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: نسترن صفائی


مجموعه های " فراتر و بالاتر" 
"بنای یادبود آن چه از یاد رفته است "
"تن نوشت ها"
افتتاحیه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ الی ۲۰

با ارائه سه مجموعه از آثار اخیر خود، نسترن صفائی، ذهن کاوشگر و تلاش مداوم خود در طی مسیر هنری اش را به نمایش می گذارد. در مجموعه "بنای یادبود آنچه از یاد رفته است"، با ساخت تصویر تلفظ کلمات : آرامش، سکوت، آن، شهود، هنرمند اهمیت مفهوم این کلمات را به خود و دیگران یادآوری می کند. مفاهیمی که نباید در تب و تاب روزانه از خاطر بروند. این بت واره ها با سیمان و خاک مقدس کشور پوشیده می شوند تا حضوری ازلی بیابند و منشا الهام برای دیگران نیز باشند.
در مجموعه "بالاتر و فراتر"، مرکب اثر بدن را به پارچه منتقل می کند. ثبت لحظه های آنی و حسی و حتی ناخودآگاه با نازک ترین واسطه ؛ پوست. اثر بافت بدن، کم رنگ و پررنگ شدن، سکون و حرکت و تکرار این چرخه، قطع و وصل شدنِ ارتباط  با خود و جهان بیرون را نمایان می کند. و در مجموعه "تن نوشت ها"، خط ها و نقطه چین ها حوادث و مسیر تکامل را ثبت و بهم ربط می دهند
صمیمت و کیفیت بازیگوشانه ی که در این سه مجموعه به چشم می خورند، نشانگر ثبات قدم و بلوغ و نتیجه تلاش های یک دهه حضور هنرمندی پرتلاش و پیش رو، در صحنه هنر ایران است

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه لولاگر،پلاک 5، ورودی حیاط
تلفن:  ۰۲۱-۶۶۷۰۷۹۷۵