تیوال نمایشگاه نقاشی های غزاله اخوان
T1 : 15:29:25
  جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: غزاله اخوان


موضوع:طبیعت ایران

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوی پنجم، شماره 8
تلفن:  ۸۸۷۳۱۴۰۳