تیوال نمایشگاه گروهی اساتید هنر ایرانی
S1 : 12:08:24
  ۰۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره 64
تلفن:   ۸۸۴۹۳۱۴۱ - ۸۸۴۹۳۱۲۹