تیوال نمایشگاه کتاب‌خوانی برای خیابان‌های تهران
S1 : 08:55:23
  ۲۲ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: مریم فیروزی


کتاب‌خوانی برای خیابان‌های تهران
مریم فیروزی
افتتاحیه جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۶ الی ۲۲
جمعه ها از ساعت ۱۶ الی ۲۲
 ویترویوس معمار روم باستان برای اولین بار مفهوم خیابان را به کار گرفت. و با توصیف مناظر خیابانی به سه دسته‌ی حزن‌انگیز، خودمانی و افسانه‌ای آرایش فضاهای شهری را از هم متمایز کرد. اما میان آشفتگی مداوم تهران، تصاویر پیوسته حزن آلودترند تا افسانه‌ای. رابطه‌ی من و شهر همواره به امری پیچیده بدل می‌شود مادام که در حرکت‌ام و تصاویر شهر چه حزن آلود و چه خودمانی بی هیچگونه توقفی پشت سر هم محو می‌شوند. من با پناه گرفتن در میان دیوارهای خانه، آشفتگی حزن آلود تهران را در قلب خیابانها باقی می‌گذارم. تخیلاتم میان دیوارهای آپارتمان شخصی‌ام با کتاب‌هایی که از سر و روی دیوارها بالا می‌رود، محبوس شده‌اند. هر روز ما مسافرین شهری تخیلات و آرمان‌هایمان  را در خانه جا می‌گذاریم و بی آنکه در مناظر حزن‌آلود، خودمانی و افسانه‌ای تهران، نگره‌ای بیابیم، به همراه هزاران همسفر دیگرخیابان‌ها را به سرعت طی می‌کنیم. آنقدر که مسیر سفر فراموش می‌شود و تنها مبدا و مقصد باقی‌می‌ماند. خیابان تبدیل شده است به محلی برای سبقت، نه مکانی برای پیمایش. مکانی که خاموش است، در حالیکه می‌تواند  داستان زندگی جمعی را بگشاید. محلی باشد از همپوشانی تخیلات فردی، تا تخیلات و خاطرات جمعی شکل بگیرد.
از این رو به خیابان می‌آیم. لحظه‌ی شخصی‌ام را عمومی‌ می‌کنم. کتاب می‌خوانم. تخیلاتم را با شهر می‌آمیزم. مقابل دریچه‌ی دوربین قرار می‌گیرم و برای لحظه‌ای خودم را میان تخیلاتم متوقف می‌کنم. شاید در این صورت برای ثانیه‌ای بایستیم. نسبتمان را با هم بیابیم. خیابان را به محلی برای تامل و مکانی برای تعامل تبدیل کنیم، تخیل شهر را گسترش دهیم.

منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨
تلفن:  ٨٨٣٢٥٣٧٦