تیوال نمایشگاه خلسه‌ی پر لذت
S1 : 03:53:09
  ۰۱ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: شیرین آزادی


سطوح  تخت و تهی از هرگونه ردپا و نشانه بشریت
برهنه از حیات و یا بهتر است بگویم برهنه از حیات با تعاریف آشنای زمینی
در اعماق این سکون و از لابه لای سکوت مطلق ِ
چرخشهای رقص گونه ای خودنمایی میکند که از قضا ِ کاملا در تضاد است با برهوتی که نه زمانی دارد و نه مکانی ِ
این معلق بودن فرمها در فضای خالی نشانه ایست از تولد و زندگی ِ
حال این زندگان ی زمینی است یا به سیاره ای دیگر تعلق دارد مساله ای است که مرا به چالش کشیده ِ
بی مکان و زمان بودن فرمها ی دوار در پس زمینه ای بکر مرا به خلسه ای پر لذت فرو برد و نتیجه اش مجموعه ای است با همین
نام خلسه‌ی پر لذت.

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، سمت راست، بن بست امینی، پلاک 3
تلفن:   ۰۲۱-۲۶۲۰۲۶۱۱