تیوال نمایشگاه خلوت زنانه
T1 : 08:19:15
  گالری مهروا
  جمعه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
  ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: الهام قبادی


افتتاحیه: ساعت ۱۷ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

تهران، کریم خان زند، شهید عضدی (آبان جنوبی)، شماره 38