تیوال نمایشگاه خلوت زنانه
T1 : 09:34:34
  جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: الهام قبادی


افتتاحیه: ساعت ۱۷ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

تهران، کریم خان زند، شهید عضدی (آبان جنوبی)، شماره 38