تیوال نمایشگاه نقاشی منوچهر یکتایی
T1 : 15:15:05
  جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: منوچهر یکتایی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان خاقانی، پلاک 28
تلفن:  ۰۹۳۵-۶۰۴۰۰۵۵