تیوال نمایشگاه میراث متروک
T1 : 16:43:54
  جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: کریم نصر


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

تهران، خیابان درکه، خیابان احمدپور، پلاک 60
تلفن:  ۰۲۱-۲۲۴۳۲۱۷۹