تیوال نمایشگاه میراث متروک
S1 : 10:49:44
  ۲۵ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: کریم نصر


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

تهران، خیابان درکه، خیابان احمدپور، پلاک 60
تلفن:  ۰۲۱-۲۲۴۳۲۱۷۹