تیوال نمایشگاه میراث متروک
T1 : 23:09:28
  ۲۵ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: کریم نصر


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

تهران، خیابان درکه، خیابان احمدپور، پلاک 60
تلفن:  ۰۲۱-۲۲۴۳۲۱۷۹