تیوال نمایشگاه نادیده‌ها
T1 : 09:29:58
  جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: ناصر اویسی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان ولیعصر، چهاراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره 42
تلفن:  ۲۶۲۱۰۳۹۵