تیوال نمایشگاه پارتی تایم
S1 : 12:09:43
  ۲۵ فروردین تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: مانی غلامی


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

 پارتی تایم| مداد رنگی روی مقوا | ۱۰۰×۷۰ | ۱۳۸۴ | مانی غلامی

آدمهایی که جلوی دوربین می ایستند، ژست می گیرند، معذب می شوند و می خواهند خود را جور دیگری جلوه دهند. معمولا لبخند می زنند تا شاد به نظر بیایند شکلی از تصنع و غیر طبیعی بودن که در آدمهای توست جذاب و جالب است و گاهی مضحک." این ها بخشی از مکالمه ی ایمان افسریان درباره ی سری پارتی تایم است. مجموعه ی حاضر در گالری هما بیش از یک دهه است در فضا ی هنری ایران حضور دارد اما هیچوقت به شکل یک مجموعه کامل در کنار هم دیده نشده است. نقش این مجموعه در بازنمایی ایرانی و تاثیر عمیقش بر هنرمندان پس از خود، گالری هما را بر آن داشت تا مروری بر این سری نقاشی برگزار کند. گالری هما امیدوارست تا با مرور هنر معاصر برای بخشی از پرسشهای اکنونی هنر ایران، پاسخهایی را پیدا کند. این نمایش از ۲۵ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ رودر روی علاقه مندان قرار خواهد گرفت ..

 پارتی تایم | مداد رنگی روی مقوا | ۷۰×۵۰ | ۱۳۸۳ | مانی غلامی

پارتی تایم | مداد رنگی روی مقوا | ۵۰×۳۵ | ۱۳۸۷ | مانی غلامی

مکان

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره8، واحد1
تلفن:  ۸۸۸۶۳۵۹۶