تیوال نمایشگاه رقصنده‌ی خطوط
S1 : 12:03:18
  جمعه ۰۱ تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

: فرزانه فرجی


طاق سرخ و کبود، پشت اسکلت های فولادین افسرده ست
سایه ی در هم آمیخته ی ماشین ها و آدم ها
در دایره ای رنگی می چرخد
از خودش می گذرد و به خودش بر می گردد
رنگ ها به سمت نامعلومی سر می خورند و انسان در تصاویر منقوش بر غار، گم می شود
این است انسان بی تاریخ و سرگردان زیر پل ها
رنگ دیگری باید به آشیانه ی ویران زد
آنجا که فروافتادگان، مایوس به خانه بر می گردند
فرزانه فرجی

گالری پنجشنبه ها تعطیل است

افتتاحیه: ساعت ۱۷ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم پلاک ۲۱
تلفن:  ۰۲۱-۸۸۸۲۷۸۸۶