تیوال نمایشگاه رازِ پرسشگر
S1 : 12:00:47
  ۲۲ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰

: هانیه دربندی


افتتاحیه: ساعت ۱۷ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان سمیه، قبل از رامسر، شماره ۱۴۲
تلفن:   ۸۸۳۰۲۸۹۳ - ۸۸۳۰۸۵۹۶