تیوال نمایشگاه رازِ پرسشگر
T1 : 01:51:48
  جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰

: هانیه دربندی


افتتاحیه: ساعت ۱۷ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان سمیه، قبل از رامسر، شماره ۱۴۲
تلفن:   ۸۸۳۰۲۸۹۳ - ۸۸۳۰۸۵۹۶