تیوال نمایشگاه رازِ پرسشگر برگه تیوال نمایشگاه رازِ پرسشگر؛ اطلاعات، عکس، گفتگو ...
تیوال نمایشگاه رازِ پرسشگر
T1 : 14:20:02
  ۲۲ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد
  ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰

: هانیه دربندی


افتتاحیه: ساعت ۱۷ الی ۲۱  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان سمیه، قبل از رامسر، شماره ۱۴۲
تلفن:   ۸۸۳۰۲۸۹۳ - ۸۸۳۰۸۵۹۶