تیوال نمایشگاه ریشه‌ها
T1 : 15:17:44
  جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: شقایق عربی، فریدون آو


نمایشگاه دونفره آثار دو و سه‌بعدی شقایق عربی و فریدون آو
روزهای شنبه، یکشنبه، و تعطیلات رسمی: با تعیین وقت قبلی

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان فرشته، پلاک 82