تیوال نمایشگاه رودررو با طبیعت
S1 : 11:59:54
  ۰۱ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

: احمد وکیلی


رودررو با طبیعت
نمایشگاه نقاشی احمد وکیلی
طبیعت را دوست داشتن و متأثر شدن از زیبایی ها و ظرایف آن دغدغه امروز من نیست. سال های سال از این رابطه و کشف و شهود آن لذت برده ام. تفاوت های اقلیم در ایران، بارزترین انگیزه در تجسس من برای کشف این مهم بوده و هست، تا چه رسد به شخصّیت درختی که طول عمر آن مرا به حیرت وا میدارد و یا صدای بادی بین برگ ها.... منظره پردازی، امری که آن را در حوزه دانشجویی بررسی میکنند اما صد افسوس که این قضاوت خود دانشجویی است! هنرمندی که از ظاهر اشکال و فرم ها به معنی می رسد و در یافتن رازهای پنهان تلاش می کند، شاعرانه گی را تجربه میکند، و خود را واسطه ای برای انتقال این ظرایف قرار می دهد، نه تنها به اصالت ها پایبند بوده بلکه مضامین و مفاهیم ازلی را دوباره تجربه خواهد کرد. رابطه ی انسان و طبیعت ناگسستنی است و بزرگی انسان در احترام به طبیعت خود گواهی بر هوشمندی اوست.

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

تهران، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱
تلفن:   ۲۲۶۱۲۱۴۲ - ۲۲۶۱۲۱۴۳