تیوال نمایشگاه سلام
T1 : 13:10:36
  جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: امیتیس سلطانی (عباسیون)، محمدامین پوراسکندریان


افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  
منبع: سایت گالری‌اینفو

عواید حاصل از این نمایشگاه صرف آموزش، پیشگیری و درمان اچ.آی.وی خواهد شد.

 

مکان

کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵
تلفن:  ۸۸۸۲۳۷۴۲، ۸۸۳۴۳۹۶۹