تیوال نمایشگاه یادداشت‌ها ۱۳۸۳ - ۱۳۸۰
T1 : 13:47:38
  گالری زیرزمین دستان
  جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: فریدون آو


نمایشگاه آثار فریدون آو
"یادداشت‌ها ۱۳۸۳—۱۳۸۰"
٢٥ فروردین تا ١٥ اردیبهشت ١٣٩٦ در زیرزمین دستان.
بازگشایی: ۱۶:۰۰ تا۲۰:۰٠
روزهای دیگر: ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
روزهای شنبه، یکشنبه، و تعطیلات رسمی: با تعیین وقت قبلی

منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 6
تلفن:   ۰۲۱-۲۲۰۲۳۱۱۴