تیوال نمایشگاه یادداشت‌ها ۱۳۸۳ - ۱۳۸۰
T1 : 17:29:25
  ۲۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: فریدون آو


نمایشگاه آثار فریدون آو
"یادداشت‌ها ۱۳۸۳—۱۳۸۰"
٢٥ فروردین تا ١٥ اردیبهشت ١٣٩٦ در زیرزمین دستان.
بازگشایی: ۱۶:۰۰ تا۲۰:۰٠
روزهای دیگر: ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
روزهای شنبه، یکشنبه، و تعطیلات رسمی: با تعیین وقت قبلی

منبع: سایت گالری‌اینفو

مکان

خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 6
تلفن:   ۰۲۱-۲۲۰۲۳۱۱۴