تیوال نمایشگاه خاطره های قومی
T1 : 08:22:32
  ۲۲ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد
  ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

: ناصر پلنگی


افتتاحیه: ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۶ الی ۲۲

مکان

ولنجک، خیابان ۱۳، مرکز گالریا، طبقه همکف