تیوال نمایشگاه خاطره های قومی
T1 : 05:35:37
  جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

: ناصر پلنگی


افتتاحیه: ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۶ الی ۲۲

مکان

ولنجک، خیابان ۱۳، مرکز گالریا، طبقه همکف