تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
T1 : 06:16:13
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه زرّین خط

📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۰ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

📍︎ گالری لاله
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه طبیعت ساکن

📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی سیاوش طلایی

📍︎ گالری اُ
📅︎ ۰۴ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شاعرانه های شهری

📍︎ گالری آران
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند

نمایشگاه پریان دره‌ی گلمرگ

📍︎ گالری سهراب
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فروش آثار هنری

📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رهاتر از باد در آسمان دریا

📍︎ گالری فردا
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجسمه‌های مهدی شیر‌احمدی

📍︎ گالری ایران‌شهر
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آپــتینـاز با مسؤلیت محدود

📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه من

📍︎ گالری نات
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نگاه‌بانان

📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مَسچوب

📍︎ خانه هنر مَسچوب
📅︎ ۲۰ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه سلام و صلح

📍︎ گالری مهرمریم
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی مصطفی ندرلو

📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سلف پرتره

📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بحران

📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زن بی حس ظن

📍︎ نگارخانه بهارک
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ملی نقاشان حرفه‌ای ایران

📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر جدید

📍︎ گالری تِم
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

📍︎ پژوهش آفتاب پارسی
📅︎ ۰۱ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۰۰:۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

نمایشگاه نقاشی الهه قدس

📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شیهه

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویایی دارم ...

📍︎ گالری شَلمان
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عزیزان من

📍︎ گالری خانه عکاسان جوان
📅︎ پنجشنبه ۰۳ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه +۹۶

📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی مهین منفرد

📍︎ گالری نهاوند
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه باران خیال

📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بگرد تا ببینی

📍︎ ایده گالری
📅︎ ۰۴ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منظر

📍︎ نگارخانه آرته
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه برجسته و مدرن

📍︎ فرهنگسرای اندیشه
📅︎ ۲۸ بهمن تا ۰۵ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس مستند انقلاب

📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۱۶ بهمن تا ۱۴ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه آثار استاد اسفندیار احمدیه

📍︎ گالری پردیس
📅︎ ۰۴ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه خطکشان

📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دریا در من

📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه من غول

📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه مشق مهربانی

📍︎ فرهنگسرای شفق
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه این یک حراجی نیست ۲

📍︎ گالری دارگون
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی)

📍︎ سالن همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا
📅︎ چهارشنبه ۰۹ تا ۱۰ اسفند

نمایشگاه در معرض

📍︎ گالری محسن‌همکف
📅︎ ۲۰ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه رد آنی

📍︎ گالری نک
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه ناوردگاه

📍︎ عمارت روبرو
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مجموعه سیاه مشق های آبی (چه دانستم؟)

📍︎ گالری آرت سنتر دو
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه چیدمان پرویز جلایر

📍︎ گالری نات
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جبر،سکوت و چیزهای دیگر

📍︎ گالری ثالث
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه از مزون ابژه پاریس تا پروژه‌ تهران

📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ ۰۴ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه اولین هنرگاه مشترک آرتیفای و گروه هنری نماد

📍︎ گالری شکوه
📅︎ ۰۴ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زمزمه‌ی تنهایی

📍︎ گالری آریانا
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۱۰ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه گانه

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فیگورها

📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کاشفان چشمه

📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۴ تا ۲۱ اسفند ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ونوس در حوت

📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه P:S1.K-V.14

📍︎ موزه طراحی
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه چند قاب تا بهار

📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه هذیان

📍︎ گالری اِمکان
📅︎ ۲۰ بهمن تا ۰۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مدیریت پسماند

📍︎ گالری زرنا
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شرایط فلزی

📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تعدل متضاد

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فرشید مثقالى

📍︎ گالری اعتماد یک
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فضاى مشاع

📍︎ پلتفرم 28
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۰۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه اتاق آبی

📍︎ خارج از دستان
📅︎ ۰۴ تا ۱۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بدها

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۰۴ تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آگاهی خالص تصویر

📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ ۰۴ تا ۱۴ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید داوودی

📍︎ گالری هما
📅︎ ۰۴ تا ۲۲ اسفند ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هیاهوی کهکشان

📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خط سبز ۳

📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۰۴ تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی و طراحی های احمد وکیلی

📍︎ گالری هور
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته