تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
T1 : 19:11:06
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه رنگ خیال

📍︎ گالری آریانا
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حیرانی

📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه مفاعول

📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی آرمان یعقوب پور

📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هَمهَمه

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی خوابی

📍︎ گالری ابد
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰
هزینه خرید از تیوال صرفاً جهت شرکت در جلسه معارفه می‌باشد.

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مدرسه هنری طوفان
📅︎ ۱۰ تیر تا ۱۰ دی

نمایشگاه خیال سپید

📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازمانده روز

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی سعید فلاح فر

📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پایرومینیا

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس های آرنو فیشر

📍︎ گالری راه ابریشم - پارک لاله
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه آینه‌ های روبرو

📍︎ گالری رج
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه تهران

📍︎ خانه هنرمندان نگارخانه پاییز
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۳:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فواصل نامطبوع

📍︎ گالری سهراب
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گذشته حاضر است!

📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مولتیپلسیتى-١

📍︎ خارج از دستان
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حیرانی نو

📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه ...آنچه نادیدنی است آن بینی

📍︎ گالری ویستا‌پلاس
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تنازع

📍︎ گالری نک
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه Y

📍︎ گالری جرجانی
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰

نمایشگاه سکوت سماع و شبنم

📍︎ گالری پردیس
📅︎ ۲۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۷:۰۰

نمایشگاه "خشک!"

📍︎ گالری Ag
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۳ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جهان های موازی

📍︎ گالری علیها
📅︎ ۲۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی استاد نصرت الله مسلمیان

📍︎ گالری ایرانشهر
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۳:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فتو آرت ۲, ابیات

📍︎ گالری دارگون
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه پروژه نوزده پنج

📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه خواهر نوجوان افغانستانی

📍︎ گالری نات
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه فضای شهری

📍︎ خانه گفتمان شهر و معماری ( خانه ی وارطان )
📅︎ چهارشنبه ۲۶ تا ۳۰ مهر ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۷:۰۰

نمایشگاه مونولوگ

📍︎ گالری ویستا
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه از آبی های شهر سبز

📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه نقاشی آثار هوشنگ پزشکنیا

📍︎ گالری شهریور
📅︎ ۱۴ مهر تا ۱۲ آبان ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سی نام

📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۳:۰۰

نمایشگاه فراموش شدگی

📍︎ گالری 26
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حکم

📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ جمعه ۲۸ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پورتفولیو ۰۲

📍︎ گالری محسن‌همکف
📅︎ ۲۱ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه یک کمپ

📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه عکس‌های تاریخی «سوگ‌واران»

📍︎ گالری لاله
📅︎ ۰۳ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی ابوالفضل لیره

📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۲۸ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس‌های تاریخی «سوگ‌واران»

📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۰۳ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۱۴ شهریور تا ۳۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه چشم اندازهای امید فرسا

📍︎ گالری اثر
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۵ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه UNTITLED 1

📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
پیوستن

نمایشگاه دورنما از نمای نزدیک

📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گالری کافه عکس

📍︎ گالری کافه عکس
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه سایه‌ سار

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی خط رضا عمادی

📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی یاری استوانی

📍︎ گالری آریا
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تعامل

📍︎ گالری مهروا
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه نوازندگان

📍︎ نگارخانه هنر ایران
📅︎ جمعه ۲۸ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه بنفش مبهم

📍︎ گالری صا
📅︎ ۲۸ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه رقص رنگ ها

📍︎ گالری کافه هیلاج
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰
نمایشگاه‌های گذشته