تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
T1 : 13:35:52
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه رنگی دیگر

📍︎ نگارخانه بنفشه
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه تن-ها

📍︎ گالری اثر
📅︎ ۱۷ آذر تا ۰۸ دی ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مروری بر طراحی های شبنم جهانشاهی

📍︎ گالری علیها
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ارتکاس

📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دگرپیکری

📍︎ نگارخانه آرته
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرنجان و مرنج

📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۱۰ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه فرسایش

📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۱۰ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جهله نگاری

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ پنجشنبه ۱۶ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی هنگامه عابدین

📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی سعید عارف

📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقش قلم

📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه حضور

📍︎ گالری مژده
📅︎ چهارشنبه ۱۵ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پنجره

📍︎ نگارخانه کاوه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی عکس تهران

📍︎ گالری شَلمان
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سی و دو دیدگاه

📍︎ گالری‌ مریم‌فصیحی‌
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه صد در صد

📍︎ گالری فردا
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه Utopia Episode Preview

📍︎ گالری ژینوس
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نورو وایرنمنت

📍︎ فضای هنری سرفیس ایرانشهر
📅︎ ۱۰ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس معدن

📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۰۱ تا ۲۵ آذر ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه مرزها و رازها

📍︎ گالری افرند
📅︎ ۱۰ تا ۲۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مزرعه رنگین کمان

📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۱۰ تا ۲۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار سیلک اسکرین مهدی حسینی

📍︎ گالری هور
📅︎ ۰۳ تا ۲۴ آذر ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه کالکوگرافی‌های یوسف شریف کاظمی

📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۱۰ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰
هزینه خرید از تیوال صرفاً جهت شرکت در جلسه معارفه می‌باشد.

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مدرسه هنری طوفان
📅︎ ۱۰ تیر تا ۱۰ دی

نمایشگاه طبرخون

📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۱۰ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ریشه‌ها

📍︎ گالری 26
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه از این تکرار تلخ

📍︎ گالری دنا
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه UNTITLED 2

📍︎ گالری خانه عکاسان جوان
📅︎ پنجشنبه ۱۶ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه رشت، بازآرایی

📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ریشه ها و سنگ ها

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ آبان تا ۲۲ دی ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه سفر زندگی

📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هواس انگیز

📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه همین حوالی

📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۰۱ آذر تا ۳۰ بهمن
۱۷۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

نمایشگاه ابراز

📍︎ گالری نک
📅︎ ۰۳ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فراموش شدگان

📍︎ گالری سهراب
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی چاپگران جوان

📍︎ گالری لاله
📅︎ ۰۳ تا ۲۱ آذر ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه در جایی دیگر

📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
پیوستن

نمایشگاه سایه‌ی باغ

📍︎ پلتفرم دیگر
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه اندر میانم پیچ پیچ

📍︎ گالری سیحون
📅︎ جمعه ۱۷ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه آبرنگ های ارامنیان ایرانی

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۰ تا ۲۳ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه یک خانواده‌ بی‌حوصله ۲

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه کابوس‌های شیرین

📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۰۳ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰
نمایشگاه‌های گذشته