تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 05:54:02
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه تجسمی شهر

۰٫۰
📍︎ گالری پردیس ملت
📅︎ ۲۶ تیر تا ۱۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این سری عاشقانه باشه

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مواجهه

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه همزمانی

۰٫۰
📍︎ گالری نیان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پنداری دیگر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هایکو

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آنچه نادیدنیست

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۸ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نوزده پرتره و یک طبیعت بیجان

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

پرفورمنس دومیم

۰٫۰
📍︎ خانه هنر دیوار
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه جاده فرعی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فضای سبز

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نابجایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی مجسمه

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۴ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه قاب آن دیگری

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سپوکو | لبه‌ی ابر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این منم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه حالِ حال

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۴ سوی خیال

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه دگرگونی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ذات پنهان

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تراژدی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه معصیت (گناه)

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خال هندو

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۲۱ تا ۲۹ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سالانه خاک

۰٫۰
📍︎ گالری خاک
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زیرین و رویین

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا‌پلاس
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اشیای مصور

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تروما

۰٫۰
📍︎ گالری سلوک
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من و پیپِ آقای شارل

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه میدازولام

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنگ زندگی

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ساناز حائری

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه نامی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مجموعه ی آبدیدهگان+ چیدمان یادبود برای شهری که ناپدید می شود

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طراحی‌های عباس خنجر

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اتفاقی

۰٫۰
📍︎ گالری نیان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پردیسان
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه نفس باد صبا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۳۰ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ موزه هنرهای معاصر فلسطین
📅︎ دوشنبه ۲۴ تا ۳۰ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه وحشی بافت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جایزه عکاسی مینیمالیسم

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۲۸ تیر تا ۲۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بانوکا

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آوای بوم و برگ

۰٫۰
📍︎ گالری جاوید
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تزلزل

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپنج

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تئوری بی نظمی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کارخانه ۰۲

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۴ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
برنامه‌های گذشته