تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 11:41:43
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه شبانه‌های زرین ۹

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

کارگاه روزهای روشن

۰٫۰
📍︎ گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران
📅︎ یکشنبه ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه افغانستان؛ فرهنگ، زندگی و رمضان

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گوهر هنر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه مروری بر آثار دهه ۹۰ قاسم حاجی زاده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پیش‌بینی پاییز

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه کیمیای مهر

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران (گالری شماره ۱)
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۳۰

نمایشگاه آثار حسینعلی ذابحی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۳ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خرمشهر +۳۰

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن (شماره دو)
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پیش پا افتاده ها

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه روزی روزگاری در ایران

۰٫۰
📍︎ بنیاد کاف
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ابتدای منظره

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بهارا... میگویمت

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه امواج

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه چشم‌انداز هنر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آتش فشان

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حفره

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انزوایی که دوزخ را می‌بافد، برای تبرک هیولاها

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رَدماند

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیلی که...

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه قهرمانان، دلاوران، نام آوران

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۳ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تلورانس خط

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گذشته پشت دیوارها

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ شنبه ۲۸ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وارگه

۳٫۷
📍︎ گالری ایران‌شهر
📅︎ ۱۳ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چشم انداز ۳

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازتاب احساس و اندیشه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مَغاک

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میان دو جهان

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گرد قبران

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حماسه آفرینان شاهنامه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پل
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هفت پیکر

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آجِ سرخِ خورشید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناسازه ۲

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آیینه‌ای به رؤیت آیات

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ ۱۷ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه بیم و امید

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نغمه نیستم که بخوانی

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (پاسیو)
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه بی پایان

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انزوایی که دوزخ را می بافد، برای تبرک هیولاها

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه من جایی خودم را جا گذاشتم

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته