تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 10:55:08
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه مونوکروم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کاوه
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گُه بله آکادمی

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۲۳ آذر تا ۲۸ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه جهان فراموش‌شده

۰٫۰
📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار نگارگری گل و مرغ و خوشنویسی

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۱۶ تا ۲۴ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی داوود زندیان

۰٫۰
📍︎ گالری ایران‌شهر
📅︎ ۲۳ آذر تا ۱۸ دی ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آبی فام

۰٫۰
📍︎ گالری باغ موزه هنر ایرانی
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه از زبان حیوانات

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا‌پلاس
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خلوت

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۹ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گالیا

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه مکث‌ها و برهمگذاری عکس‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۷ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی مونا امت‌علی

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ساخت ایران

۰٫۰
📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۲۹ آذر تا ۰۷ دی ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سایه‌سار

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه« کپسول زمان»، بخش ۳، «یوکاریوت ها،به یاد آورید!»

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (حیاط)
📅︎ ۰۲ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خیالات و حکایات

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هفت خواهر و یک برادر

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۵ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تَن-داج

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۹ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ردِ گل‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زن و انار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه حوالی انقلاب در پرسه‌های کامران شیردل

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۰۹ آذر تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دورها آوائیست که مرا می‌خواند

۰٫۰
📍︎ گالری جاوید
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۱ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انفرادی مجسمه‌های محسن فولادپور

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انعکاس ذهن

۰٫۰
📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تصویرسازی ادیان توحیدی

۰٫۰
📍︎ موزه هنرهای دینی امام علی
📅︎ ۰۳ تا ۲۶ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه حرکت دوار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپیده‌گاه سه‌شنبه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ پنجشنبه ۲۲ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی و طراحی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پل
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرثیه

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۰۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی در زمان

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه لحظه‌ای نزدیک

۰٫۰
📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر برای هنر

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انفرادی نقاشی حدیث جعفری

۰٫۰
📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه جان‌های سبز

۰٫۰
📍︎ گالری زرنا
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سلطان من

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رد سال‌های بی‌قراری

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خویش تن‌دار

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آن جای محتمل

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بطری

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی الهام فاطمی

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه باغ نقره

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه استاد و دوست

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۰۹ تا ۳۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاب شهری

۰٫۰
📍︎ گالری پلتفرم ۳
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت از دو نگاه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه بهنام دهش‌پور
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی محمد فاسونکی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۶ آذر تا ۰۷ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازدید:زیرو جی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۷ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تخریب

۰٫۰
📍︎ گالری دیلمان
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه کنج

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان شبنم رازی شریف

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه امتداد

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هویت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه گوش تنهایی

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۷ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه قطعا اتفاق افتاده

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه درون

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دلبرهاوس

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جنگ اراده‌ها

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نهاوند
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۵ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه در مسیر زیبایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ پنجشنبه ۲۲ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ماضی مطلق

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۱۶ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نادیده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه هوم
📅︎ ۱۶ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میز نهار

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ پنجشنبه ۲۲ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجسمه و نقاشی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آریرگارد

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۳ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نور، سایه، تاریکی

۰٫۰
📍︎ گالری هپتا
📅︎ ۱۶ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی گلناز قدیری

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۳ تا ۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته