تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 13:20:46
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه نقاشی‌های کتایون روحی

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه Miss World

۰٫۰
📍︎ نگارخانه هوم
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۱۶ در ۲۱

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ناتمامی ابدی

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بی‌مرگی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنرجویان شبنم شریف

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دل‌شدگی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه صدای شکسته

۰٫۰
📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جذابیت‌های پنهان ژان کلود کریر

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه طبیعت بی‌جان ۱۲+۱

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه هویت بدون مرز

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آوای پاییز و زمستان

۰٫۰
📍︎ گالری آوای هنر
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشان معاصر اردبیل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه رخ نبشت

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۳ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ارسی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه حس مکان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۰۳ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های عباس کیارستمی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وارونگی

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باد

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فنطاسیا

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اتود

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وارون

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی ذهن زندگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه درون

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تصعید {بازخوانی مفهوم والایش}

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بانوی شرق

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حس مکان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته