تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 11:12:16
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه بی پایان

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناسازه ۲

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من جایی خودم را جا گذاشتم

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گوهر هنر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه آتش فشان

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه حماسه آفرینان شاهنامه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پل
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن (شماره دو)
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گرد قبران

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۷ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیلی که...

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه آجِ سرخِ خورشید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چشم انداز ۳

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بیم و امید

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۰ اردیبهشت تا ۰۱ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انزوایی که دوزخ را می بافد، برای تبرک هیولاها

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۰۸ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پیش‌بینی پاییز

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار دهه ۹۰ قاسم حاجی زاده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته