تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 08:36:26
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه ماه صورتی

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انسان بدون انسان

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه پاییز
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گل باران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شبانه‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۵ شهریور تا ۰۲ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کلمات درست را پیدا خواهم کرد و ساده خواهند بود

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۸ شهریور تا ۰۱ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اقلیم هشتم

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه میرمیران
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه فصل آب و رنگ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تابستانه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۱ مرداد تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حس قاصدک

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۸ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار گریگور یعقوبی

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۱
📅︎ ۲۲ تا ۳۰ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مقیم

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت کرمان

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ده روز آفتابی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه آثار مریم عیوضی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گریو هوشی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته