تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 14:33:17
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه زنگ تفریح

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قصه‌های سیدبار

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه تابستان
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ملحقات و ضمیمه‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری ژینوس
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۳ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تراکب

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه معماری ابر‌ها

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه نامی
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گلوبندک

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه برچسب آبی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویاهای بافته

۰٫۰
📍︎ مرکز قلب و عروق شهید رجایی
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه گیرنده ضعیف

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انتزاع در طبیعت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه بهارک
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تمنای بهشت

۰٫۰
📍︎ گالری خانه عکاسان جوان
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس تاریخی «گذر»

۰٫۰
📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۲۱ آبان تا ۲۱ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰
برنامه‌های گذشته