تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 02:13:35
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه سکوت سرد

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سفر رنگین کمان

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روزمرگی‌های یک زن

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خاک سرد خاک سرخ

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۱۵ شهریور تا ۰۲ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی سمیرا صفارزاده و هنرجویان

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نگاهی از بیرون

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۳۰ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت نیم جان

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۸ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سازگاری

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار شمس‌اله ساعدی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه: پروژه چهارم

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کوکاکولا

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نگاتیو

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۶ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در ستایش منیر

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار هنرمندان معاصر

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۹ مهر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه درباره‌ی غبار، سایه، شیشه، آب

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۲۶ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زندگی

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه شبانه‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۵ شهریور تا ۰۲ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پیوست معماری و طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کابوس‌های بیداری

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید رضوی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۷ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پندارهای خوش

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه صلح را باید از کودکی آموخت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۶ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه بخوان ای خسرو آواز ایران

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آن

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار ستاره فرهنگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کیامان
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۵ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه استعداد ای.جی ۸

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خراش

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ماه صورتی

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه قابهای همدلی

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه احتلال در اشتیاق

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سوسو

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نماز

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۶ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کلمات درست را پیدا خواهم کرد و ساده خواهند بود

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۸ شهریور تا ۰۱ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه غریبگی مشترکات

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۱ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گاهنامه ۲

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه اتاق علیرضا

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته