تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 05:12:22
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه سپوکو | لبه‌ی ابر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کلماتی به دیوار

۰٫۰
📍︎ گالری موسسه ماه مهر
📅︎ ۱۴ تا ۲۸ تیر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من و پیپِ آقای شارل

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه حالِ حال

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپنج

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نخجیرگاه

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۴ تا ۲۸ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه موزیکالیگرافی

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۱
📅︎ ۱۴ تا ۲۸ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نگار نور

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی طراحی

۰٫۰
📍︎ گالری رضائیان
📅︎ ۱۴ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تئوری بی نظمی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی لیلا وهاب‌نژاد

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه ی آبدیدهگان+ چیدمان یادبود برای شهری که ناپدید می شود

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۴ عنصر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گمشده در زمان

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میدازولام

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چند روزی در میان

۳٫۲
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۲۸ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ثمرنگار

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سودای مهر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه خورشید
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پردیسان
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه اشیای مصور

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه میخ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه قاب آن دیگری

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نفس باد صبا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۳۰ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه غیاب

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۴ تا ۲۸ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خبره نگر

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ساناز حائری

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه نامی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه فضای سبز

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تن به تن

۰٫۰
📍︎ گالری سلوک
📅︎ ۱۴ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خودردیابی: روزمرگی های معاصر، فصل سوم

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان استاد شورانگیز حسینی

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه بازگشت به طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آن‌ها

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم‌رس
📅︎ ۱۴ تا ۲۸ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه تَرْکْ/گذاشتن و رفتن

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۱۴ تا ۲۸ تیر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گروهی مجسمه

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۴ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خال هندو

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۲۱ تا ۲۹ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه وحشی بافت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نوزده پرتره و یک طبیعت بیجان

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نابجایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آینه‌ی ناپیدایی

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دوست‌داران هفت‌ثمر

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۱۴ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۴ سوی خیال

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه کارخانه ۰۲

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۴ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خودیافتگی

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته