تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 01:57:52
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه پندارهای خوش

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه پیوست معماری و طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زندگی

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه درباره‌ی غبار، سایه، شیشه، آب

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۲۶ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نماز

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۶ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شبانه‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۵ شهریور تا ۰۲ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گاهنامه ۲

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه طبیعت نیم جان

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۸ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ماه صورتی

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خراش

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه احتلال در اشتیاق

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کابوس‌های بیداری

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سکوت سرد

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آن

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سازگاری

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه روزمرگی‌های یک زن

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید رضوی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۷ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه: پروژه چهارم

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار ستاره فرهنگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کیامان
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۵ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کلمات درست را پیدا خواهم کرد و ساده خواهند بود

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۸ شهریور تا ۰۱ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته