تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 06:35:27
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه میدازولام

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مجموعه ی آبدیدهگان+ چیدمان یادبود برای شهری که ناپدید می شود

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خودیافتگی

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان استاد شورانگیز حسینی

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه سپوکو | لبه‌ی ابر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اشیای مصور

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تاسیان یا نگرانی ناشناس

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۱۴ تا ۲۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی محمود محمودی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۰۷ تا ۲۵ تیر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نگار نور

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نفس باد صبا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۳۰ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپنج

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وحشی بافت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خبره نگر

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من و پیپِ آقای شارل

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه نقاشی لیلا وهاب‌نژاد

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نابجایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازگشت به طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تئوری بی نظمی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سودای مهر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه خورشید
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دوست‌داران هفت‌ثمر

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۱۴ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه پردیسان
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰
برنامه‌های گذشته