تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 00:45:21
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه ذات پنهان

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سالانه خاک

۰٫۰
📍︎ گالری خاک
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بانوکا

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنگ زندگی

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ساناز حائری

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه نامی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه زیرین و رویین

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا‌پلاس
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه میدازولام

۱٫۸
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تزلزل

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۴ سوی خیال

۲٫۸
📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه تروما

۰٫۰
📍︎ گالری سلوک
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طراحی‌های عباس خنجر

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این منم

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۳ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه معصیت (گناه)

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه جایزه عکاسی مینیمالیسم

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۲۸ تیر تا ۲۰ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپنج

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دگرگونی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تجسمی شهر

۰٫۰
📍︎ گالری پردیس ملت
📅︎ ۲۶ تیر تا ۱۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه همزمانی

۰٫۰
📍︎ گالری نیان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فضای سبز

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه این سری عاشقانه باشه

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۸ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تراژدی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مجموعه ی آبدیدهگان+ چیدمان یادبود برای شهری که ناپدید می شود

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وحشی بافت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جاده فرعی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هایکو

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۸ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مواجهه

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

پرفورمنس دومیم

۰٫۰
📍︎ خانه هنر دیوار
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه کارخانه ۰۲

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۴ تیر تا ۰۲ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه آوای بوم و برگ

۰٫۰
📍︎ گالری جاوید
📅︎ ۲۸ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سپوکو | لبه‌ی ابر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۴ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اتفاقی

۰٫۰
📍︎ گالری نیان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پنداری دیگر

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۸ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نوزده پرتره و یک طبیعت بیجان

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته