تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 14:24:00
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه ناتمامی ابدی

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بانوی شرق

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وارون

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه برچسب آبی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گلوبندک

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اتود

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در اواخر جادو، فلاتی مسدود

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۰۳ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس تاریخی «گذر»

۰٫۰
📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۲۱ آبان تا ۲۱ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه تمنای بهشت

۰٫۰
📍︎ گالری خانه عکاسان جوان
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه معماری ابر‌ها

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه نامی
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه بی من با حضور من

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تاش

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گیرنده ضعیف

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه می‌دانی، نمی‌دانی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه سهراب
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ملحقات و ضمیمه‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری ژینوس
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۳ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باد

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویاهای بافته

۰٫۰
📍︎ مرکز قلب و عروق شهید رجایی
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه Miss World

۰٫۰
📍︎ نگارخانه هوم
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشان معاصر اردبیل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه حس مکان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اندیشه‌های مرئی

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مجسمه‌های مهدی شیراحمدی

۰٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه زنگ تفریح

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فنطاسیا

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رخ نبشت

۰٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۳ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پریان

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه صدای شکسته

۰٫۰
📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بیجا مانده

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه وارونگی

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ظرف از جنس مظروف

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه طبیعت بی‌جان ۱۲+۱

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه هویت بدون مرز

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقش خراش

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قصه‌های سیدبار

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه تابستان
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه هنرخانه

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تصعید {بازخوانی مفهوم والایش}

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دل‌شدگی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۰ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تراکب

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنرجویان شبنم شریف

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کاشی هفتم

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه رنگ‌های رویایی من

۰٫۰
📍︎ گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انتزاع در طبیعت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه بهارک
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خَطْفرش های احمدمیرزا

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی گروهی ماهرنگ

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عبور

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۰۳ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه در پرده چشمان من

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه درون

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های عباس کیارستمی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ۱۶ در ۲۱

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تکه‌ای از من

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من و اسطوره

۰٫۰
📍︎ نگارخانه رسول مهر
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی ذهن زندگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه وارونگی

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه لایه‌های درون

۰٫۰
📍︎ گالری باروک
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه جذابیت‌های پنهان ژان کلود کریر

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بی‌مرگی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۷ تا ۲۸ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های کتایون روحی

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۷ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه امیرحسین شهنازی

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حس مکان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه چهاردهمین سالگرد مرتضی ممیز

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه مرده بودگی

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم رس
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه خط نگاره های ابراهیم حقیقی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه مهرداد پورنظر‌علی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۱۷ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ارسی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۴ آبان تا ۰۴ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه آوای پاییز و زمستان

۰٫۰
📍︎ گالری آوای هنر
📅︎ ۲۴ آبان تا ۱۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته