تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 13:13:53
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه طبیعت کرمان

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مجسمه نگاری

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه تابستان
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سه در سه

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه به روایت نسخه‌خوانان

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه ممیز
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پروژه‌های محسن

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (بام)
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه فصل آب و رنگ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه واکاوی

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ماه صورتی

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۳ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تمایل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهارده
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه حس قاصدک

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۸ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه داستان بدون فراز و نشیب ال و بل

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مقیم

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کژ نگریستن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۸ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پروژه‌های محسن

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (پاسیو)
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پروژه‌های محسن

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (حیاط)
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سه در سه: پروژه سوم

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر معاصر

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ دوشنبه ۲۵ تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه اپیزود ۰۴

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه استعداد ای.جی ۷

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۸ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سفر رنگین کمان

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۹ شهریور تا ۰۴ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گریو هوشی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار مریم عیوضی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آپگرید

۰٫۰
📍︎ گالری ماه مهر
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۵ شهریور

نمایشگاه غریبگی مشترکات

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۲ شهریور تا ۰۱ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سازمان فاکوپا

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نابجایی

۰٫۰
📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۲۲ تا ۳۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ده روز آفتابی

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه پویش رنگها ۷

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خاک سرد خاک سرخ

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۱۵ شهریور تا ۰۲ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تابستانه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۱ مرداد تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنر مارت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه سهراب
📅︎ ۰۸ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اقلیم هشتم

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه میرمیران
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه انسان بدون انسان

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه پاییز
📅︎ ۱۵ تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار گریگور یعقوبی

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۱
📅︎ ۲۲ تا ۳۰ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه دور سیب خط بکش، یا بی سایه‌گی

۰٫۰
📍︎ گالری امروز
📅︎ ۰۸ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گل باران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کلمات درست را پیدا خواهم کرد و ساده خواهند بود

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۸ شهریور تا ۰۱ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه شبانه‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۵ شهریور تا ۰۲ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقش و نقل عاشورا

۰٫۰
📍︎ گالری باغ موزه هنر ایرانی
📅︎ ۱۵ تا ۲۵ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه هنر عاشورایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نجما
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰
برنامه‌های گذشته