همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 19:43:31
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه چیزی برای دیدن (نیست)

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه زمستانه

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نور سیاه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه علیها
📅︎ ۰۲ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازتاب ایده‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مشق اول: زوال

۰٫۰
📍︎ پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
📅︎ ۰۲ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۷ دریا

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زیستبوم

۰٫۰
📍︎ گالری باوان
📅︎ ۰۲ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه +۹۸

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۰۲ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه فرمایش

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۰۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار هویا میرمقتدایی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه یک تماشایی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۰۲ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید مثقالی

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۰۲ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار رضا بانگیز

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ ۰۲ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پیکره های خاموش

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه WOMEN C(A)REATE

۰٫۰
📍︎ پلتفرم داربست
📅︎ ۰۲ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رستاک

۰٫۰
📍︎ نگارخانه صا
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خورشید همچنان می دمد

۰٫۰
📍︎ گالری زرنا
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه طلوع

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اتفاقات محاسبه شده

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ واژه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۰۲ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰