تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S2 : 00:37:12
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه نگاهی نو

۰٫۰
📍︎ گالری رواق هنری میلاد
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۵ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نگار نور

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گمشده در زمان

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قاب آن دیگری

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آینه‌ی ناپیدایی

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سودای مهر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه خورشید
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اشیای مصور

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ۴ عنصر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه من و پیپِ آقای شارل

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه خبره نگر

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی لیلا وهاب‌نژاد

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بازگشت به طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تئوری بی نظمی

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۱ تیر تا ۰۱ مرداد ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حالِ حال

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ثمرنگار

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان استاد شورانگیز حسینی

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه خودیافتگی

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۶ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نابجایی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۱ تا ۳۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی‌خط

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۱ تا ۲۷ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰