تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 08:59:29
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه ناهمگون

۰٫۰
📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ساعتی با رقص حشرات

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۰۸ تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رنگ و آب

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویا از نگاه کودکان

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۴ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار پوریا نهایی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نستعلیق‌های علی گنجی

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هفته کلاسیک

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۰۸ تا ۱۸ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار محمدرضا ایزدخواه

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سطرهای عاشقی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رقص رنج

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منظر احتمالی

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۰۸ تا ۲۰ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مشخصات

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه استعداد ای.جی ۵

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۴ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه من مارال مصطفی زاده هستم

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۰۸ تا ۱۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ و داغ

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۰۸ تا ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه آثار علی رازقندی

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۰۸ تا ۲۲ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه من ستایش هستم

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر و تجربه ۲

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۴ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وان+وان میلیون

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۰۸ تا ۱۸ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه رنگ و نقش

۰٫۰
📍︎ گالری احسان
📅︎ جمعه ۰۸ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰