تیوال | رکسانا فاضل درباره نمایش آنتیگنه: من کاملا اتفاقی رفتم کارو دیدم .واقعا فکر نمیکردم با
S2 : 07:42:44
رکسانا فاضل
درباره نمایش آنتیگنه i
من کاملا اتفاقی رفتم کارو دیدم .واقعا فکر نمیکردم با اون دکور و لباسای ساده و البته گریم خوب اون قدری تاثیر گذار باشه که تصویرهای کار قبل ار خواب بیاد روی ذهنم.پیشنهاد میکنم حتما ببینید


۱۵ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید