کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رکسانا فاضل درباره نمایش آنتیگنه: من کاملا اتفاقی رفتم کارو دیدم .واقعا فکر نمیکردم با اون دکور و لباسای
S3 : 19:01:01 | com/org
رکسانا فاضل
درباره نمایش آنتیگنه i
من کاملا اتفاقی رفتم کارو دیدم .واقعا فکر نمیکردم با اون دکور و لباسای ساده و البته گریم خوب اون قدری تاثیر گذار باشه که تصویرهای کار قبل ار خواب بیاد روی ذهنم.پیشنهاد میکنم حتما ببینید