کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علیرضا بذرافشان درباره نمایش آنتیگنه: آقای هدایتی من کاراتونو قبلا دیده بودم ولی کارگردانی کار ، این اولیش ب
S3 : 05:42:58 | com/org
آقای هدایتی من کاراتونو قبلا دیده بودم ولی کارگردانی کار ، این اولیش بودکه میدیدم واقعا فوق العاده بودید .تعویض و تنوع صحنه ها همراه با بازیه اکسپرس که در کل، فریمیهایی از انواع تشنجات جامعه ی مدرنیته رو با شیوه ای که من آن را به ضرص قاطع پست مدرنیته دانسته ، به تصویر کشیده اید ستودنی است ضمن ابنکه فراموش نکنیم که تمامیه این تصاویر در قالب تاتر به ما عرضه شده که فهم این موضوع در مدیوم سینما یا تلوزیون برای هر بیننده ای که حتی درک صحیحی از تصاویر نداشته باشد میسر بوده که این عاملی است که ریسک پذیری کارگردان را برای ما هویدا میسازد کمااینکه برخی از دوستان بازیگر، از تجربه ی زیاد بازیگری برخوردار نبوده .در کل خط مشی و روایت داستان بازگو کننده ی ایدئولوژی مختص از نوع خود بوده که ورای آن ذهن هر بیننده ای را درگیرخود خواهد کرد.