تیوال | حدیثی: من زخمهای بی نظیری به تن دارم اما تو مهربان ترینشان
S2 : 13:17:15
من زخمهای بی نظیری به تن دارم اما
تو مهربان ترینشان بودی
عمیق ترینشان
عزیزترین شان
بعد از تو آدم ها
تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم
که هیچ کدامشان
به پای تو نرسیدند
به قلبم نرسیدند

بعد از تو آدم ها
تنها خراش های کوچکی بودند

که تو را از یادم ببرند، اما نبردند
تو بعد از هر زخم تازه ای دوباره باز می گردی
و ... دیدن ادامه » هر بار
عزیزتر از پیش
هر بار عمیق تر...

رویا شاه حسین زاده
زیبا...
ممنون از این اشتراک حدیثی جان
۲۰ شهریور ۱۳۹۳
به هر حال بسیار زیبا بود.
ممنون از حسن انتخابت!
۰۶ مهر ۱۳۹۳
خواهش :-)
۰۶ مهر ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید