آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نفیسه نوری درباره نمایش نوعی داستان عاشقانه: سلام ؛ ظاهرا امکان خرید بلیط این نمایش برداشته شده... باید چطور بلیط
S3 : 14:14:20 | com/org
سلام ؛
ظاهرا امکان خرید بلیط این نمایش برداشته شده...
باید چطور بلیط تهیه کنیم؟
نفیسه جان شاید روزهای جدید هنوز باز نشده :)
گزارش می نماییم ؛)
۲۱ شهریور ۱۳۹۳
بابت مشکل به وجو آمده در فروش بلیط عذر خواهی میکنیم.
از صبح روز شنبه فروش آغاز خواهد شد.
۲۱ شهریور ۱۳۹۳
متشکرم گروه محترم و فائزه جانم:)
۲۲ شهریور ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید