کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | hoomans درباره نمایش نوعی داستان عاشقانه: از مسعود تاروردی و نسیم افشارپور بسیار سپاسگذارم با
S3 : 13:06:09 | com/org
از مسعود تاروردی و نسیم افشارپور بسیار سپاسگذارم با همه ی بضاعت کمی که در تئاتر ماست لحظاتی را در خاطر همه مان ثبت و ضبط کردند که فراموش ناشدنیست و فکر میکنم مانند آن را کمتر خواهیم دید . ایندو چنان این ساعت را یکنفس و بدون توقف تاختند که مجال مژه برهم زدنی برای تماشاچی نبود و تازه بعد از بیرون رفتن از سالن بود که درمی یافت چه بر او رفته .....

دست مریزاد
دمتان گرم و سرتان خوش .

واقعا عالی بود...
و پر انرژی...
۲۴ شهریور ۱۳۹۳
سپاس فراوان.
ما برای شما بر صحنه ایمیل...
۲۵ شهریور ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید