تیوال | صحرا خسروی درباره نمایش آنتیگنه: خیلی دوست داشتم ،بیشتر صحنه و کارگردانی برام جذاب بود،و
S3 : 00:20:19
صحرا خسروی
درباره نمایش آنتیگنه i
خیلی دوست داشتم ،بیشتر صحنه و کارگردانی برام جذاب بود،و مشخص بود برای بازی زحمت زیادی کشیده بودند هم کارگردان و هم بازیگران امیدوارم خوب دیده بشن،اما گریم به نظرم بهترین نقطه قوت کار بود خسته نباشید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید