کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فاطمه هاشمی: دلم برایت تنگ شده تو نخوانده بگیر نگاهم هنوز منتظر است این را
S3 : 13:03:43 | com/org
دلم برایت تنگ شده

تو نخوانده بگیر

نگاهم هنوز منتظر است

این را هم ندیده بگیر
.
.
.
حال من خوب است
باور کن!

93/7/18