تیوال | MahyaTabesh درباره نمایش اراتریو عدالت: روزبه بمانی کجااااااااااا ش بووود؟ سالن تقریبا نصف
S3 : 15:25:34
روزبه بمانی کجااااااااااا ش بووود؟
سالن تقریبا نصف صندلی ها پر بود
خیلی هام وسطش رفتن
خیلی بد بود
صدا واضح نبود
یکی از بازیگرام که کلا از رو کاغذمیخوند
طولانی وبه شدت حوصله سر بر ونامفهوم
......................

به هماهنگى نوشته ها ومتن توجه کردین ؟:))
نقش یاسر خاسبم که خیلى پررنگ بود :))
۲۳ آبان ۱۳۹۳
منم دقیقا همین نظر رو دارم
صدا واضح نبود
نوشته ها که هماهنگ نبود و از یه جایی به بعد کلا پخش نشد
من که نصف صحبت ها و ... رو درست نشنیدم
۲۳ آبان ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید