آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | حسام رسولی درباره فیلم شیار ۱۴۳: من این فیلم رو ندیدم و نخواهم دید اصولا معتقدم مردم اگه ناراضین از خف
S3 : 20:43:18 | com/org
حسام رسولی
درباره فیلم شیار ۱۴۳ i
من این فیلم رو ندیدم و نخواهم دید
اصولا معتقدم مردم اگه ناراضین از خفقان باید فیلمهای حاکمیت رو تحریم کنند
میدونم حرفم کلیشه ای و سیاسیه ولی ما خودمون قربانی همین سیاسی بازیها هستیم
از دوستانم تو تیوال انتظار دارم از زاویه دیگه ای به مسایل نگاه کنند
کمی حقیقت جو و آزادی خواه باشید
اینکه فیلم بار هنری داره یا نه اصلا مهم نیست
تو این صفحه بحث کنید که چرا یک سری نسبت به دیگران برابرترند
بحث کنید درباره بریدن سر فیلمهایی که راستگو اند و حقیقت گو مثل عصبانی نیستم و قصه ها
بحث کنید درباره خفقانی که ده نمکی ها از اون ماهی میگیرند
7 جولای باهاتون کاملا موافقم.این فیلم اصلا سفارشی نیست وچه ربطی داره به قصه ها و عصبانی نیستم.!!!من نمی دونم این چه جویه افتاده تو تیوال و برخی رسانه ها!!!
۰۵ آذر ۱۳۹۳
فیلم حاکمیت؟
منظورت چیه؟
واقعا این یه توهمه یه خاطر اینکه حد اقل تا قبل از ساخت هیچ کمکی به فیلم نشد و حتی برای جشنواره فجر سال پیش هم با کلی کمک رسانه های مستقل توانست به لیتس فیلم ها اضافه شود!
۱۰ آذر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید