آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | ساناز نوری: سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بتر
S3 : 15:14:43 | com/org
سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص آیی
قصه عشق ، انسان بودن ماست
اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست .
سرت را بالا بگیر و لبخند بزن .
فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست...
احمد شاملو
قصه عشق ،انسان بودن ماست.

ممنون از این اشتراک زیبا
۱۶ آذر ۱۳۹۳
ممنون از شما عمو فرهاد
۱۹ آذر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید