کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مینا فرهنگ نیا درباره نمایش خانه.وا.ده: نمایش خانه وا ده ، نمایشی از خانواده های بسیاری از ماست که شاید دیگر ن
S3 : 10:21:02 | com/org
نمایش خانه وا ده ، نمایشی از خانواده های بسیاری از ماست که شاید دیگر نامش نمایش نمی شود و در واقع روایت نمایشی می باشد. فراتر از مفاهیمی چون انکار واقعیت و مواجه شدن با حقیقت، استبداد فکری و عملی، اعتقاد به اعتقاداتی که در اصل وجود ندارند و زندگی در فضای غیر واقعی و این نکته که جامعه از جمع همین خانواده ها تشکیل شده اند. مواردی که مرا تحت تاثیر قرار داد نمود بیرونی ذهن محمد مساوات به عنوان تئاتر جنون آمیز بود. بازیهای خوب که نتیجه تمرین هایی با ساعات طولانی و بی وقفه و مستمر بوده همگی برای من ارزش این نمایش را بیشتر و بیشتر کرد. از دیدن این نمایش لذت بردم و امیدوارم کارهایی با این نوع نگرش و حتی مضامینی فراتر و بنیانی تر، روز به روز افزون یابند.