تیوال | baharinbahar درباره نمایش اسلحه ناموس منه: یادِ من که می‌افتی، گریه نکن ... گریه آدم رو
S2 : 12:38:39
baharinbahar
درباره نمایش اسلحه ناموس منه i

یادِ من که می‌افتی،
گریه نکن ...

گریه آدم رو به گذشته می‌بره !

...
عه! بهار توام بودی؟ چرا ندیدمت پس :(
۰۷ دی ۱۳۹۳
گذشته ...
۰۸ دی ۱۳۹۳
@فاطمه عزیزم: حیف شد . کلی دلم تنگ شده برات :*

۰۸ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید