تیوال | حمید عظیمی درباره نمایش اسلحه ناموس منه: اسلحه من مَرده! ولی اسمشو گذاشتم زهرا! اینجوری زهرا
S3 : 03:58:01
اسلحه من مَرده! ولی اسمشو گذاشتم زهرا! اینجوری زهرا همیشه با منه!
می تونم زهرا رو تو 30 ثانیه باز و بسته کنم!
زمان خدمت یه فرمانده داشتیم به باز کردن اسلحه میگفت برهنه کردن! حالا شما فکر بد نکنید!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید