آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | حمید عظیمی درباره نمایش اسلحه ناموس منه: اسلحه من مَرده! ولی اسمشو گذاشتم زهرا! اینجوری زهرا همیشه با منه! می
S3 : 15:24:24 | com/org
اسلحه من مَرده! ولی اسمشو گذاشتم زهرا! اینجوری زهرا همیشه با منه!
می تونم زهرا رو تو 30 ثانیه باز و بسته کنم!
زمان خدمت یه فرمانده داشتیم به باز کردن اسلحه میگفت برهنه کردن! حالا شما فکر بد نکنید!