تیوال | فاطمه سلطانی فرد درباره نمایش اسلحه ناموس منه: توی دست من کلت بود توی دست اون دست زهرا ، کی مسلح تر
S3 : 12:46:13
توی دست من کلت بود توی دست اون دست زهرا ، کی مسلح تر بود؟ دستای زهرا گرمترین اسلحه ی دنیاست
.
.
دانشگاه ائمه رفتن ثواب داره :))))

اگه درست یادم باشه )