تیوال | کیوان حقانی فر درباره نمایش اسلحه ناموس منه:
S2 : 13:06:55
چرا تیوال گزینه ی "کاش میتونستم ببینم" نداره؟؟؟
دقیقاً منم میخوام این گزینه رو انتخاب کنم
"کاش میشد ببینم " این مونولوگ هایی که ازش خوندم ، دلم و برد..
۰۸ دی ۱۳۹۳
صدآفرین بر این خوشبینی شما...
۰۸ دی ۱۳۹۳
منممم همین گزینه م... :(
۰۹ دی ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید