آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | کیوان حقانی فر درباره نمایش اسلحه ناموس منه: چرا تیوال گزینه ی "کاش میتونستم ببینم" نداره؟؟؟
S3 : 22:56:49 | com/org
چرا تیوال گزینه ی "کاش میتونستم ببینم" نداره؟؟؟
دقیقاً منم میخوام این گزینه رو انتخاب کنم
"کاش میشد ببینم " این مونولوگ هایی که ازش خوندم ، دلم و برد..
۰۸ دی ۱۳۹۳
صدآفرین بر این خوشبینی شما...
۰۸ دی ۱۳۹۳
منممم همین گزینه م... :(
۰۹ دی ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید